Jawatan Kosong Housekeeping Hotel

Website Rina N

Housekeeping hotel

Jawatan Kosong Housekeeping Hotel

Gaji bulanan

Waktu kerja 8 pagi – 8 malam ( 2 jam rehat )

Hostel dan makan disediakan

Bekerja dalam aircond

Bonus tahunan

Elaun kedatangan, elaun uniform dan elaun kebersihan

To apply for this job please visit api.whatsapp.com.